Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alle informatie in deze e-mail was correct op het moment van schrijven/verzenden, variaties in informatie of prijzen kunnen veranderen ten tijde van uw afspraak.

Behandelingen variëren van individu tot individu en onze artsen/verpleegkundigen of beautyconsulenten kunnen u mogelijk niet altijd behandelen voor
wat u hebt aangevraagd/geboekt. Alvorens te bepalen of u geschikt bent voor de procedure en om verder te gaan met de medische behandelingen, moeten onze artsen/verpleegkundigen of beautyconsulenten een voorgeschiedenis of anamnese opnemen, u onderzoeken en een gesprek voeren, en beoordelen of zij zich op hun gemak voelen bij de behandeling.

Kosten van het consult:

Patiënten die esthetische artsen of plastisch chirurgen in Dimovski Clinic bezoeken voor een consultatie, betalen € 50 voor de consultatie. Voor een consultatie bij verpleegkundigen of beautyconsulenten betaalt u € 10 (deze gaan integraal naar onze goede doelen)
Over de kosten kan niet worden onderhandeld.

Annuleringskosten:

Annuleringskosten (prijs van uw voorschot of consult) zijn van toepassing op afspraken die worden geannuleerd met minder dan 24 uur berichtgeving.
Als uw afspraak minder dan 24 uur voor het tijdstip van uw afspraak wordt gepland, gelden dezelfde annuleringskosten als u de afspraak annuleert.
Hierover kan niet worden onderhandeld.

Het verstrekken van identifcatie:

Elke patiënt moet een geldig identiteitsbewijs met foto, inclusief rijbewijs of paspoort, meenemen naar zijn of haar eerste afspraak. Dit ID mag niet
verlopen zijn en het moet het fysieke ID zijn (een afbeelding van het ID is niet acceptabel). Uw ID wordt gefotokopieerd en bewaard in uw dossier. Uw
ID wordt na ontvangst van de betaling aan u geretourneerd voor behandeling.

Kinderen/familie/vrienden etc.

Vanwege een strikte naleving van ons COVID-19 beleid adviseren wij alle patiënten om geen kinderen, vrienden of familie mee te nemen naar uw
afspraak. Kinderen, vrienden of familie worden NIET toegelaten in de kliniek. Alleen patiënten mogen de kliniek binnenkomen.
Dimovski Clinic neemt geen enkele verantwoordelijkheid als er iets gebeurt met een onbewaakt kind. Als u een kind naar uw afspraak brengt, mag u die
afspraak niet maken en betaalt u annuleringskosten voor uw afspraak.

Procedurekosten:

De procedurekosten variëren afhankelijk van de individuele kenmerken van de patiënt, de behandelaar die de procedure uitvoert, de betrokken producten, de betrokken technologie, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich bewust te zijn van de kosten. De prijzen staan op de
website van Dimovski Clinic. De prijzen op onze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent niet verplicht om de procedure op de dag zelf uit te voeren als uw budget de kosten niet toestaat of als u besluit om de procedure niet op de dag zelf uit te voeren. Als u
instemt met de procedure, stemt u er ook mee in om de procedure te betalen op het moment van de procedure. Er wordt een consultatievergoeding van € 50 in rekening gebracht als u besluit om niet door te gaan met de procedure. Voor sommige procedures (operaties) is een aanbetaling van 30% nodig. Indien u uw afspraak 2 weken voor de geplande afspraak annuleert, wordt de 30% aanbetaling niet gerestitueerd.

Halve ML Fillers

Opgemerkt moet worden dat wij in Dimovski Clinic geen halve ML Fillers aanbieden. Als u minder dan één ML Filler nodig heeft, betaalt u de prijs van één ML. De rest van de Filler wordt weggegooid of uw arts kan andere gebieden voorstellen om het product te plaatsen voor verbetering. U bent niet
verplicht om de rest van het product te gebruiken.

Betaling op het moment van gebruik:

U bent er verantwoordelijk voor dat de betaling voor uw rekening wordt gedaan door middel van contante betaling, bankcontact betaling. Als u in gebreke blijft bij de betaling van uw rekening, zal de rente op achterstallige facturen dagelijks oplopen vanaf de datum van uw behandeling. Deze wordt
berekend tegen een tarief van 5% per kalendermaand en deze rente wordt maandelijks samengesteld tot een uitspraak of volledige betaling van de factuur. Indien u in gebreke blijft met betrekking tot een overeengekomen betalingsregeling van openstaande facturen, wordt Dimovski Clinic gevrijwaard
van alle vorderingen, inclusief juridische kosten, waaronder die van Dimovski Clinic en uw eigen advocaat, en de kosten van het incassobureau.

Laser / Energy Based Device Procedures:

Patiënten die voor een laserprocedure komen, moeten zich ten minste vier weken voor uw procedure onthouden van bruinen, spray bruinen/natuurlijke bruining, enz. Een consultatievergoeding van € 50 zal van toepassing zijn als de procedure moet worden uitgesteld of verandering in de medische
omstandigheden (Koortslip, enz.), medicatie (bijv. Roaccutane, enz.).

Geschiktheid voor behandeling:

Dimovski Clinic accepteert niet alle patiënten voor behandelingen. Sommige patiënten zijn ongeschikt voor de procedures die in de Dimovski Clinic worden uitgevoerd. Dimovski Clinic behoudt zich het recht om de behandeling of verdere behandeling van een patiënt te weigeren of te annuleren als de patiënt
naar de klinische mening van de arts of verpleegkundige ongeschikt is voor verdere zorg. In het geval dat Dimovski Clinic de zorg voor de patiënten wil stopzetten, zullen wij de patiënt doorverwijzen naar een andere kliniek. Dimovski Clinic biedt geen garantie of waarborg dat een procedure de patiënt ten goede zal komen of een gegarandeerd resultaat zal hebben. Als patiënt van Dimovski Clinic erkent u dat er geen garantie is op resultaat van enige procedure. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de gewenste resultaten te bereiken, begrijpt u als patiënt dat deze niet gegarandeerd zijn. De tevredenheidsgraad van alle medische procedures die in Dimovski Clinic worden uitgevoerd is hoog.

Restitutiebeleid:

Aangezien er geen garantie is bij medische procedures is het essentieel dat de patiënt begrijpt dat procedures geen exacte wetenschap zijn. Elk menselijk lichaam is anders en kan anders reageren. Wat de uitkomst ook is, het product en/of de dienst is geleverd, en het is daarom niet mogelijk
voor Dimovski Clinic of de consulterende arts/verpleegkundige/beautyconsulent om de procedurekosten terug te betalen. Hierover kan niet worden onderhandeld. Dimovski Clinic zal alle redelijke inspanningen leveren om het esthetische resultaat te bereiken dat de patiënt vraagt, maar er worden geen garanties geboden met betrekking tot de gevolgen van een uitgevoerde procedure.

Creditcardheffing:

Voor betalingen met een creditcard wordt de huidige creditcardtoeslag bij de betaling in rekening gebracht.

Artsen/verpleegkundigen/ beauty consulenten die achterlopen op schema:

 

In Dimovski Clinic proberen we op tijd te zijn voor uw afspraak. Al onze artsen/verpleegkundigen/beautyconsulenten besteden veel tijd aan het zien van onze cliënten. Soms lopen ze door een aantal factoren achter op schema. Houd er bij het maken van een afspraak rekening mee dat uw arts/verpleegkundige/beautyconsulent mogelijk achterloopt op schema. Als u besluit de kliniek te verlaten voordat uw arts/verpleegkundigen/beautyconsulent met u gaat overleggen, omdat uw arts/therapeut achterloopt op schema, heeft de kliniek de discretie om u niet te boeken voor toekomstige afspraken.

Medicijnen/Verandering in de medische geschiedenis:

Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om de Dimovski Clinic te informeren wanneer er een verandering is in hun medische geschiedenis (bv. zwangerschap, koortslip, enz.) en medicatie (bv. Roaccutane, enz.). Als u op de dag van uw afspraak komt en de behandelaar is niet in staat om de
procedure uit te voeren vanwege uw medische toestand of medicatie, zal een consultatietarief van € 50 van toepassing zijn. In het onwaarschijnlijke geval van een onvoorziene noodsituatie die de zorg van de patiënt met zich meebrengt, zal de patiënt worden geëvacueerd naar een ziekenhuis naar eigen goeddunken van de paramedici. Alle kosten met betrekking tot de overplaatsing en verzorging van de patiënt blijven voor rekening van de patiënt. Gelieve uw behandelende arts op de hoogte te brengen van alle procedures, medicatie, hetzij oraal, hetzij actueel, die u op dit moment gebruikt of onlangs hebt gebruikt.

Herziening van de procedure:

Herziening van de procedures vindt plaats na vier weken of acht weken na de procedure, afhankelijk van de procedure, behalve in het geval van cosmetische noodgevallen, bijvoorbeeld vasculaire occlusie of infectie, die onmiddellijk als een noodsituatie zullen worden gezien. Asymmetrie, typische
zwelling na de behandeling, knobbeligheid enz. worden gedurende ten minste vier weken niet herzien, tenzij de arts anders adviseert. Tenzij er tekenen zijn van infecties of andere ernstige complicaties, zullen er geen beoordelingen plaatsvinden voor het geadviseerde tijdsbestek voor de beoordeling.

Het is uw verantwoordelijkheid om de kliniek te informeren als er tekenen zijn van ernstige complicaties. Bel ons op +32 476/68.97.99 als u zich zorgen
maakt.

Hyalase/oplossen van Fillers:

Indien de patiënt verzoekt om de Filler op te lossen die in de Dimovski Clinic zijn uitgevoerd, is een minimum van vier weken na de procedure vereist voor de beoordeling, en de kosten voor het oplossen van de Filler zijn ongeveer € 150 per behandeling. U kunt ongeveer drie sessies nodig hebben. Elke sessie kost ongeveer € 150. Onze artsen/verpleegkundigen behouden zich het recht voor om de behandeling van hyalase te weigeren als ze denken dat het onveilig is of niet in het belang van de patiënt of als ze de relatie met de behandelaar willen beëindigen. In dit geval zal Dimovski Clinic de patiënt doorverwijzen naar een andere kliniek voor verdere behandeling. Fotografe
Elke patiënt zal voorafgaand aan het eerste consult een foto laten maken. Bij het maken van een afspraak in de kliniek stemmen de patiënten in met dit onderdeel van de normale procedure van de kliniek. Ook worden er weer foto’s gemaakt op advies van de arts/therapeut.

Aankomst van de patiënt

Als een patiënt te laat op de afspraak komt, behoudt de arts/verpleegkundige/beautyconsulent zich het recht voor om de patiënt op die dag niet te zien. In dit geval worden er € 50 annuleringskosten in rekening gebracht.

Beëindiging van de kliniek/patiëntrelatie

De artsen/verpleegkundigen/beautyconsulenten van Dimovski Clinic behouden zich het recht voor om de relatie tussen de kliniek en de patiënt op elk moment te beëindigen. In dit geval zal de patiënt alternatieve worden aangeboden om hun behandelingen voort te zetten.

Asymmetrie

Alle mensen zijn asymmetrisch. Onze artsen/verpleegkundigen/beautyconsulenten zullen hun best doen om dit te verbeteren. Alle correcties van de asymmetrie na de behandeling gaan ten koste van de patiënt. Dimovski Clinic biedt geen gratis behandelingen aan in geval van asymmetrie.

Communicatie met de kliniek

Alle schriftelijke correspondentie aan onze kliniek en de behandelaars dient via onze e-mail info@dimovski.clinic te verlopen. Berichten die via Instagram, Facebook of whatsapp worden verstuurd, worden niet gevolgd of beantwoord. Gelieve geen vragen te sturen naar deze accounts, aangezien deze niet zullen worden
beantwoord.

Rollen binnen de kliniek

Alle klinisch gerelateerde zaken worden beheerd door de medisch directeur, artsen en verpleegkundigen van Dimovski Clinic. Patiënt gerelateerde zaken worden beheerd door de patiëntcoördinator. Personeelsgerelateerde zaken worden beheerd door de teamleider. Praktijk management gerelateerde zaken worden behartigd door de praktijkmanager.

Racisme, haatzaaien, bedreigingen en cyberpesten

Racisme, haatdragende taal, bedreigingen en cyberpesten worden door onze kliniek niet getolereerd. Het personeel van Dimovski Clinic behoudt zich het recht voor om de relatie tussen de kliniek en de patiënt onmiddellijk te beëindigen indien een patiënt of een gevolmachtigde van een patiënt zich niet
aan dit beleid houdt.

Feedback /Klachten

Stuur alle feedback en klachten naar info@dimovski.clinic en het feedbackproces zal worden gevolgd.

Virtueel overleg

Alle beelden, audio en video die tijdens het virtuele overleg met het team zijn gemaakt, zijn het eigendom van en auteursrechtelijk beschermd door Dimovski Clinic. Ze mogen niet worden opgenomen, gedeeld of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimovski Clinic.

Er zijn geen terugbetalingen in geen enkel geval van virtuele consultaties.